Prikaz


TOČKA: 32.PREDMET:
Prijedlog zaključka o davanju prethodnog mišljenja za donošenje Odluke Vlade Republike Hrvatske da je gradnja Osnovne škole Čulinec sa dvodijelnom sportskom dvoranom i dječjim vrtićem u interesu Republike Hrvatske

Predlagatelj:
Gradonačelnik Grada Zagreba


Matično radno tijelo:
Odbor za obrazovanje i sport
Nadležna radna tijela:
Odbor za Statut, Poslovnik i propise, Odbor za prostorno uređenjeAKTI:
DOPIS PREDLAGATELJA
PRIJEDLOG ZAKLJUČKA
OBRAZLOŽENJE
AKTI U PRIVITKU (9 MB)
AKTI U PRIVITKU: grafički preklopi katastarskog stanja sa zemljišnoknjižnim (1 MB)
IZJAVA
DOPIS VIJEĆIMA GRADSKIH ČETVRTI
IZVJEŠĆE ODBORA ZA PROSTORNO UREĐENJE
IZVJEŠĆE ODBORA ZA STATUT, POSLOVNIK I PROPISE
IZVJEŠĆE ODBORA ZA OBRAZOVANJE I SPORT
MIŠLJENJE GRADSKE ČETVRTI DONJI GRAD