Prikaz


TOČKA: 7.PREDMET:
Prijedlog odluke o ustrojstvu i djelokrugu gradskih upravnih tijela

Predlagatelj:
Gradonačelnik Grada Zagreba


Matično radno tijelo:
Odbor za kontrolu
Nadležna radna tijela:
Odbor za Statut, Poslovnik i propiseAKTI:
DOPIS PREDLAGATELJA
PRIJEDLOG ODLUKE
OBRAZLOŽENJE
IZJAVA
DOPIS VIJEĆIMA GRADSKIH ČETVRTI
IZVJEŠĆE ODBORA ZA KONTROLU
AMANDMANI: Kluba gradskih zastupnika HDZ-a i HSLS-a
IZVJEŠĆE ODBORA ZA STATUT, POSLOVNIK I PROPISE
DOPIS PREDLAGATELJA: dostava očitovanja na amandmane
ZAKLJUČAK: o očitovanju na amandmane
MIŠLJENJA VIJEĆA GRADSKIH ČETVRTI - SKUPNO