Prikaz


TOČKA: 11.PREDMET:
Prijedlog zaključka o sklapanju Sporazuma oko pripreme projekta dogradnje Centralnog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda na treći (III.) stupanj pročišćavanja

Predlagatelj:
Gradonačelnik Grada Zagreba


Matično radno tijelo:
Odbor za komunalno gospodarstvo
Nadležna radna tijela:
Odbor za Statut, Poslovnik i propiseAKTI:
DOPIS PREDLAGATELJA
PRIJEDLOG ZAKLJUČKA
OBRAZLOŽENJE
AKTI U PRIVITKU: Sporazum
AKTI U PRIVITKU: Suglasnost VIO
AKTI U PRIVITKU: Suglasnost ZOV (1 MB)
IZJAVA
DOPIS VIJEĆIMA GRADSKIH ČETVRTI
IZVJEŠĆE ODBORA ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO
IZVJEŠĆE ODBORA ZA STATUT, POSLOVNIK I PROPISE
DOPIS PREDLAGATELJA: dostava odgovora Odboru za komunalno gospodarstvo
ODGOVOR: Gradskiog ureda za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje (3 MB)
ODGOVOR: Gradskog ureda za upravljanje imovinom i stanovanje (1 MB)
AKTI U PRIVITKU (3 MB)
AKTI U PRIVITKU (3 MB)
AKTI U PRIVITKU (1 MB)
AKTI U PRIVITKU
MIŠLJENJE GRADSKE ČETVRTI ČRNOMEREC
MIŠLJENJE GRADSKE ČETVRTI PEŠČENICA - ŽITNJAK
MIŠLJENJE GRADSKE ČETVRTI DONJA DUBRAVA