Prikaz


TOČKA: 7.PREDMET:
Prijedlog programa osiguravanja smještaja obiteljima s maloljetnom djecom u kriznim situacijama za 2023.

Predlagatelj:
Gradonačelnik Grada Zagreba

AKTI:
DOPIS PREDLAGATELJA
PRIJEDLOG PROGRAMA
AKTI U PRIVITKU: Prilog: Protokol o postupanju
OBRAZLOŽENJE
IZJAVA