Prikaz


TOČKA: 2.PREDMET:
Prijedlog zaključka o prihvaćanju sklapanja ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava u okviru Poziva na dodjelu bespovratnih sredstava Izgradnja, dogradnja, rekonstrukcija i opremanje predškolskih ustanova, prvi poziv, referentni broj: NPOO.C3.1.R1-I1.01

Predlagatelj:
Gradonačelnik Grada Zagreba


Matično radno tijelo:
Odbor za obrazovanje i sport
Nadležna radna tijela:
Odbor za Statut, Poslovnik i propise, Odbor za prostorno uređenjeAKTI:
DOPIS PREDLAGATELJA
PRIJEDLOG ZAKLJUČKA
OBRAZLOŽENJE
AKTI U PRIVITKU: Odluka o financiranju KLASA: 404-03/21-01/00073, URBROJ: 533-06-22-0357 od 2. prosinca 2022. (31 MB)
AKTI U PRIVITKU: Dopis Ministarstva znanosti i obrazovanja KLASA: 910-06/22-01/00669, URBROJ: 533-06-23-0004 od 2. ožujka 2023. godine
AKTI U PRIVITKU: "Ugovor o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava za projekte koji se financiraju iz Mehanizma za oporavak i otpornost za projekt „Rekonstrukcija i opremanje DV En ten tini, PO Sesvetska Selnica“, referentni broj Ugovora: NPOO.C3.1.R1-I1.01.0106, te prilozi koji su sastavni dio Ugovora (11 MB)
AKTI U PRIVITKU: Dopis Ministarstva znanosti i obrazovanja KLASA: 910-06/22-01/00681, URBROJ: 533-06-23-0004 od 6. ožujka 2023. godine
AKTI U PRIVITKU: Ugovor o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava za projekte koji se financiraju iz Mehanizma za oporavak i otpornost za projekt „Rekonstrukcija i opremanje DV En ten tini, PO Sesvetska Sopnica“, referentni broj Ugovora: NPOO.C3.1.R1-I1.01.0118 (10 MB)
AKTI U PRIVITKU: Dopis Ministarstva znanosti i obrazovanja KLASA: 910-06/22-01/00638, URBROJ: 533-06-23-0004 od 3. ožujka 2023. godine
AKTI U PRIVITKU: Ugovor o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava za projekte koji se financiraju iz Mehanizma za oporavak i otpornost za projekt „Rekonstrukcija i opremanje DV Medo Brundo, PO Novi Retkovec“, referentni broj Ugovora: NPOO.C3.1.R1-I1.01.0132 (6 MB)
AKTI U PRIVITKU: Dopis Ministarstva znanosti i obrazovanja KLASA: 910-06/22-01/00635, URBROJ: 533-06-23-0004 od 2. ožujka 2023. godine
AKTI U PRIVITKU: Ugovor o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava za projekte koji se financiraju iz Mehanizma za oporavak i otpornost za projekt „Rekonstrukcija i opremanje DV Jabuka, PO Trnava“, referentni broj Ugovora: NPOO.C3.1.R1-I1.01.0149 (10 MB)
AKTI U PRIVITKU: Dopis Ministarstva znanosti i obrazovanja KLASA: 910-06/23-01/00002, URBROJ: 533-06-23-0004 od 6. ožujka 2023. godine
AKTI U PRIVITKU: Ugovor o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava za projekte koji se financiraju iz Mehanizma za oporavak i otpornost za projekt „Rekonstrukcija i opremanje Dječjeg vrtića Leptir, PO Cerje“, referentni broj Ugovora: NPOO.C3.1.R1-I1.01.0168 (5 MB)
AKTI U PRIVITKU: Dopis Ministarstva znanosti i obrazovanja KLASA: 910-06/23-01/00053, URBROJ: 533-06-23-0004 od 6. ožujka 2023. godine
AKTI U PRIVITKU: Ugovor o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava za projekte koji se financiraju iz Mehanizma za oporavak i otpornost za projekt „Dogradnja i opremanje Dječjeg vrtića Sunce, PO Prominska“ (10 MB)
AKTI U PRIVITKU: Dopis Ministarstva znanosti i obrazovanja KLASA: 910-06/23-01/00098, URBROJ: 533-06-23-0004 od 6. ožujka 2023. godine
AKTI U PRIVITKU: Ugovor o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava za projekte koji se financiraju iz Mehanizma za oporavak i otpornost za projekt „Rekonstrukcija i opremanje Dječjeg vrtića Poletarac, PO Studentski Grad“, referentni broj Ugovora: NPOO.C3.1.R1-I1.01.0247 (9 MB)
AKTI U PRIVITKU: Dopis Ministarstva znanosti i obrazovanja KLASA: 910-06/22-01/00640, URBROJ: 533-06-23-0004 od 7. ožujka 2023. godine
AKTI U PRIVITKU: Ugovor o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava za projekte koji se financiraju iz Mehanizma za oporavak i otpornost za projekt „Izgradnja i opremanje Dječjeg vrtića Remetinec“, referentni broj Ugovora: NPOO.C3.1.R1-I1.01.0125 (9 MB)
AKTI U PRIVITKU: Dopis Ministarstva znanosti i obrazovanja KLASA: 910-06/22-01/00164, URBROJ: 533-06-23-0004 od 2. ožujka 2023. godine
AKTI U PRIVITKU: Ugovor o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava za projekte koji se financiraju iz Mehanizma za oporavak i otpornost za projekt „Izgradnja i opremanje Dječjeg vrtića Podbrežje“, referentni broj Ugovora: NPOO.C3.1.R1-I1.01.0091 (9 MB)
AKTI U PRIVITKU: Dopis Ministarstva znanosti i obrazovanja KLASA: 910-06/23-01/00165, URBROJ: 533-06-23-0004 od 3. ožujka 2023. godine
AKTI U PRIVITKU: Ugovor o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava za projekte koji se financiraju iz Mehanizma za oporavak i otpornost za projekt „Izgradnja i opremanje Dječjeg vrtića Sveta Klara“, referentni broj Ugovora: NPOO.C3.1.R1-I1.01.0100 (10 MB)
AKTI U PRIVITKU: Dopis Ministarstva znanosti i obrazovanja KLASA: 910-06/23-01/00020, URBROJ: 533-06-23-0004 od 3. ožujka 2023. godine
AKTI U PRIVITKU: Ugovor o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava za projekte koji se financiraju iz Mehanizma za oporavak i otpornost za projekt „Izgradnja i opremanje Dječjeg vrtića Sesvetski Kraljevec“, referentni broj Ugovora: NPOO.C3.1.R1-I1.01.0110 (10 MB)
AKTI U PRIVITKU: Dopis Ministarstva znanosti i obrazovanja KLASA: 910-06/23-01/00115, URBROJ: 533-06-23-0004 od 6. ožujka 2023. godine
AKTI U PRIVITKU: Ugovor o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava za projekte koji se financiraju iz Mehanizma za oporavak i otpornost za projekt „Izgradnja i opremanje Dječjeg vrtića Borovje“, referentni broj Ugovora: NPOO.C3.1.R1-I1.01.0248 (11 MB)
IZJAVA: 13.3.2023.
IZJAVA: 20.3.2023. (1 MB)
DOPIS VIJEĆIMA GRADSKIH ČETVRTI
IZVJEŠĆE ODBORA ZA OBRAZOVANJE I SPORT
DOPIS PREDLAGATELJA: dostava novog obraloženja
OBRAZLOŽENJE: novo
IZVJEŠĆE ODBORA ZA PROSTORNO UREĐENJE
IZVJEŠĆE ODBORA ZA STATUT, POSLOVNIK I PROPISE
DOPIS PREDLAGATELJA: dostava dopune obrazloženja
DOPUNA OBRAZLOŽENJA
DOPIS PREDLAGATELJA: dostava očitovanja na upit Odbora za prostorno uređenje
OČITOVANJE: na upite Odbora za prostorno uređenje
MIŠLJENJE GRADSKE ČETVRTI NOVI ZAGREB - ZAPAD
MIŠLJENJE GRADSKE ČETVRTI NOVI ZAGREB - ISTOK