Prikaz


TOČKA: 2.PREDMET:
Prijedlog odluke o prodaji stambenih prostora u vlasništvu Grada Zagreba

Predlagatelj:
Gradonačelnik Grada Zagreba


Matično radno tijelo:
Odbor za financije
Nadležna radna tijela:
Odbor za Statut, Poslovnik i propiseAKTI:
DOPIS PREDLAGATELJA
PRIJEDLOG ODLUKE
OBRAZLOŽENJE
OBRAZAC IZVJEŠĆA O PROVEDENOM SAVJETOVANJU S JAVNOŠĆU (1 MB)
IZJAVA
DOPIS VIJEĆIMA GRADSKIH ČETVRTI
IZVJEŠĆE ODBORA ZA FINANCIJE
IZVJEŠĆE ODBORA ZA STATUT, POSLOVNIK I PROPISE
MIŠLJENJE GRADSKE ČETVRTI ČRNOMEREC
MIŠLJENJE GRADSKE ČETVRTI DONJA DUBRAVA