Prikaz


TOČKA: 1.



PREDMET:
Prijedlog zagrebačke strategije izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom u razdoblju od 2022. do 2025.

Predlagatelj:
Gradonačelnik Grada Zagreba


Matično radno tijelo:
Odbor za socijalnu skrb
Nadležna radna tijela:
Odbor za Statut, Poslovnik i propise, Gradska koordinacija za ljudska prava



AKTI:
DOPIS PREDLAGATELJA
PRIJEDLOG STRATEGIJE (1 MB)
AKTI U PRIVITKU: Prilog -Izvješće o javnom e- savjetovanju o prioritetima Zagrebačke strategije (2 MB)
OBRAZLOŽENJE
OBRAZAC IZVJEŠĆA O PROVEDENOM SAVJETOVANJU S JAVNOŠĆU
IZJAVA
DOPIS VIJEĆIMA GRADSKIH ČETVRTI
IZVJEŠĆE ODBORA ZA SOCIJALNU SKRB
IZVJEŠĆE GRADSKA KOORDINACIJA ZA LJUDSKA PRAVA
IZVJEŠĆE ODBORA ZA STATUT, POSLOVNIK I PROPISE