Prikaz


TOČKA: 5.PREDMET:
Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti trgovačkom društvu Zagrebački holding d.o.o. na dugoročno zaduživanje kod OTP banke d.d. za financiranje izgradnje XII. Gimnazije u Gornjoj Dubravi

Predlagatelj:
Gradonačelnik Grada Zagreba


Matično radno tijelo:
Odbor za financije
Nadležna radna tijela:
Odbor za Statut, Poslovnik i propise, Odbor za obrazovanje i sportAKTI:
DOPIS PREDLAGATELJA
DOPIS PREDLAGATELJA
PRIJEDLOG ZAKLJUČKA
PRIJEDLOG ZAKLJUČKA
OBRAZLOŽENJE
OBRAZLOŽENJE
AKTI U PRIVITKU: Zahtjev Zagrebačkog holdinga d.o.o. (2 MB)
AKTI U PRIVITKU: Zahtjev Zagrebačkog holdinga d.o.o. (2 MB)
AKTI U PRIVITKU: Obvezujuća ponuda OTP banke d.d. (1 MB)
AKTI U PRIVITKU: Obvezujuća ponuda OTP banke d.d. (1 MB)
AKTI U PRIVITKU: Nacrt ugovora o kreditu
AKTI U PRIVITKU: Nacrt ugovora o kreditu
AKTI U PRIVITKU: Otplatni plan (1 MB)
AKTI U PRIVITKU: Otplatni plan (1 MB)
AKTI U PRIVITKU: Nacrt ugovora o ustupu potraživanja (1 MB)
AKTI U PRIVITKU: Nacrt ugovora o ustupu potraživanja (1 MB)
AKTI U PRIVITKU: Odluka Uprave Zagrebačkog holdinga d.o.o.
AKTI U PRIVITKU: Odluka Uprave Zagrebačkog holdinga d.o.o.
AKTI U PRIVITKU: Zaključak Revizorskog odbora
AKTI U PRIVITKU: Zaključak Revizorskog odbora
AKTI U PRIVITKU: Odluka Nadzornog odbora
AKTI U PRIVITKU: Odluka Nadzornog odbora
AKTI U PRIVITKU: Odluka Skupštine ZGH d.o.o.
AKTI U PRIVITKU: Odluka Skupštine ZGH d.o.o.
AKTI U PRIVITKU: Mišljenje GU za financije i javnu nabavu
AKTI U PRIVITKU: Mišljenje GU za financije i javnu nabavu
IZJAVA
IZJAVA
DOPIS VIJEĆIMA GRADSKIH ČETVRTI
DOPIS VIJEĆIMA GRADSKIH ČETVRTI
IZVJEŠĆE ODBORA ZA OBRAZOVANJE I SPORT
IZVJEŠĆE ODBORA ZA OBRAZOVANJE I SPORT
IZVJEŠĆE ODBORA ZA FINANCIJE
IZVJEŠĆE ODBORA ZA FINANCIJE
IZVJEŠĆE ODBORA ZA STATUT, POSLOVNIK I PROPISE
IZVJEŠĆE ODBORA ZA STATUT, POSLOVNIK I PROPISE
MIŠLJENJE GRADSKE ČETVRTI GORNJA DUBRAVA
MIŠLJENJE GRADSKE ČETVRTI MAKSIMIR
MIŠLJENJE GRADSKE ČETVRTI DONJI GRAD
MIŠLJENJE GRADSKE ČETVRTI GORNJA DUBRAVA
MIŠLJENJE GRADSKE ČETVRTI MAKSIMIR
MIŠLJENJE GRADSKE ČETVRTI DONJI GRAD