Prikaz


TOČKA: 1.PREDMET:
Prijedlog odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora

Predlagatelj:
Gradonačelnik Grada Zagreba


Matično radno tijelo:
Odbor za financije
Nadležna radna tijela:
Odbor za Statut, Poslovnik i propiseAKTI:
DOPIS PREDLAGATELJA
PRIJEDLOG ODLUKE (1 MB)
AKTI U PRIVITKU: Prilog 1, 2 i 3
OBRAZLOŽENJE
OBRAZAC IZVJEŠĆA O PROVEDENOM SAVJETOVANJU S JAVNOŠĆU
IZJAVA
DOPIS VIJEĆIMA GRADSKIH ČETVRTI
IZVJEŠĆE ODBORA ZA FINANCIJE
IZVJEŠĆE ODBORA ZA STATUT, POSLOVNIK I PROPISE
DOPIS PREDLAGATELJA: dostava Zaključka o amandmanu
ZAKLJUČAK: o amandmanu
AKTI U PRIVITKU: Prilog 2.
OBRAZLOŽENJE
MIŠLJENJE GRADSKE ČETVRTI TRNJE
MIŠLJENJE GRADSKE ČETVRTI ČRNOMEREC
MIŠLJENJE GRADSKE ČETVRTI DONJA DUBRAVA