Prikaz


TOČKA: 2.PREDMET:
Prijedlog odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Zagreba

Predlagatelj:
Gradonačelnik Grada Zagreba

AKTI:
DOPIS PREDLAGATELJA
PRIJEDLOG ODLUKE
AKTI U PRIVITKU: Prilog I., II. i III.
OBRAZLOŽENJE
OBRAZAC IZVJEŠĆA O PROVEDENOM SAVJETOVANJU S JAVNOŠĆU (6 MB)
IZJAVA
AMANDMAN: Kluba gradskih zastupnika HDZ-a i HSLS-a
AMANDMANI: Kluba gradskih zastupnika MOST-a
DOPIS PREDLAGATELJA: dostava Zaključka o očitovanju amandmane
ZAKLJUČAK: Klub gradskih zastupnika HDZ-a i HSLS-a
ZAKLJUČAK: Kub gradskih zastupnika MOSTA-a