Prikaz


TOČKA: 10.PREDMET:
Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti za donošenje odluke o prestanku društva i pokretanju postupka likvidacije trgovačkog društva BLOK KVATRIĆ d.o.o.

Predlagatelj:
Gradonačelnik Grada Zagreba


Matično radno tijelo:
Odbor za prostorno uređenje
Nadležna radna tijela:
Odbor za Statut, Poslovnik i propiseAKTI:
DOPIS PREDLAGATELJA
PRIJEDLOG ZAKLJUČKA
OBRAZLOŽENJE
AKTI U PRIVITKU: Izjava o osnivanju društva BLOK KVATRIĆ d.o.o. (1 MB)
AKTI U PRIVITKU: Odluka Skupštine trgovačkog društva BLOK KVATRIĆ d.o.o.
IZJAVA
DOPIS VIJEĆIMA GRADSKIH ČETVRTI
IZVJEŠĆE ODBORA ZA PROSTORNO UREĐENJE
IZVJEŠĆE ODBORA ZA STATUT, POSLOVNIK I PROPISE
MIŠLJENJE GRADSKE ČETVRTI DONJI GRAD