Prikaz


TOČKA: 13.PREDMET:
Prijedlog odluke o naknadi predsjednicima i članovima tijela upravljanja javnih ustanova kojih je osnivač Grad Zagreb i ustanova nad kojima je Grad Zagreb preuzeo obavljanje osnivačkih prava, koje imenuje Gradska skupština

Predlagatelj:
Gradonačelnik Grada Zagreba


Matično radno tijelo:
Odbor za financije
Nadležna radna tijela:
Odbor za Statut, Poslovnik i propise, Odbor za mjesnu samoupravuAKTI:
DOPIS PREDLAGATELJA
PRIJEDLOG ODLUKE
OBRAZLOŽENJE
IZJAVA
DOPIS VIJEĆIMA GRADSKIH ČETVRTI
IZVJEŠĆE ODBORA ZA FINANCIJE
IZVJEŠĆE ODBORA ZA MJESNU SAMOUPRAVU
IZVJEŠĆE ODBORA ZA STATUT, POSLOVNIK I PROPISE
MIŠLJENJE GRADSKE ČETVRTI TRNJE
MIŠLJENJE GRADSKE ČETVRTI PEŠČENICA - ŽITNJAK
MIŠLJENJE GRADSKE ČETVRTI NOVI ZAGREB - ZAPAD
MIŠLJENJE GRADSKE ČETVRTI TREŠNJEVKA - JUG
MIŠLJENJE GRADSKE ČETVRTI NOVI ZAGREB - ISTOK
MIŠLJENJE GRADSKE ČETVRTI DONJI GRAD
MIŠLJENJE GRADSKE ČETVRTI GORNJA DUBRAVA
MIŠLJENJE GRADSKE ČETVRTI STENJEVEC
MIŠLJENJE GRADSKE ČETVRTI MAKSIMIR