Prikaz


TOČKA: 5.PREDMET:
Prijedlog zaključka o rekonstrukciji objekta Mjesnog odbora "Dinko Šimunović" u Gradskoj četvrti Maksimir

Predlagatelj:
Gradonačelnik Grada Zagreba


Matično radno tijelo:
Odbor za mjesnu samoupravu
Nadležna radna tijela:
Odbor za Statut, Poslovnik i propise, Odbor za prostorno uređenjeAKTI:
DOPIS PREDLAGATELJA
PRIJEDLOG ZAKLJUČKA
OBRAZLOŽENJE
AKTI U PRIVITKU: Izvadak PKA GČ Maksimir
IZJAVA
DOPIS VIJEĆIMA GRADSKIH ČETVRTI
IZVJEŠĆE ODBORA ZA MJESNU SAMOUPRAVU
IZVJEŠĆE ODBORA ZA PROSTORNO UREĐENJE
IZVJEŠĆE ODBORA ZA STATUT, POSLOVNIK I PROPISE
DOPIS PREDLAGATELJA: dostava dokumentacije što ju je zatražio Odbor za prostorno uređenje
AKTI U PRIVITKU: Dopis Gradskog ureda za mjesnu samoupravu, civilnu zaštitu i sigurnost
AKTI U PRIVITKU: Mapa glavnog arhitektonskog projekta (15 MB)