Prikaz


TOČKA: 5.PREDMET:
Prijedlog zaključka o izgradnji objekta Mjesnog odbora Čučerje u Gradskoj četvrti Gornja Dubrava

Predlagatelj:
Gradonačelnik Grada Zagreba


Matično radno tijelo:
Odbor za mjesnu samoupravu
Nadležna radna tijela:
Odbor za Statut, Poslovnik i propise, Odbor za prostorno uređenjeAKTI:
DOPIS PREDLAGATELJA
PRIJEDLOG ZAKLJUČKA
OBRAZLOŽENJE
IZJAVA
DOPIS VIJEĆIMA GRADSKIH ČETVRTI
IZVJEŠĆE ODBORA ZA MJESNU SAMOUPRAVU
IZVJEŠĆE ODBORA ZA PROSTORNO UREĐENJE
IZVJEŠĆE ODBORA ZA STATUT, POSLOVNIK I PROPISE
DOPIS PREDLAGATELJA: dostava očitovanja Odboru za prostorno uređenje
OČITOVANJE: Očitovanje Gradskog ureda za mjesnu samoupravu, civilnu zaštitu i sigurnost
AKTI U PRIVITKU: Narudžbenica 2019-100480
AKTI U PRIVITKU: Narudžbenica 2019-98026
AKTI U PRIVITKU: Narudžbenica 2020-27912 (1 MB)
AKTI U PRIVITKU: Narudžbenica 2020-43908 (1 MB)
AKTI U PRIVITKU: Narudžbenica 2021-3316
AKTI U PRIVITKU: Rješenje o utvrđivanju građevne čestice (1 MB)
AKTI U PRIVITKU: Narudžbenica 2020-42157
AKTI U PRIVITKU: Mišljenje Gradskog zavoda za zaštitu spomenika kulture i prirode
AKTI U PRIVITKU: Narudžbenica 2021-6434
AKTI U PRIVITKU: Narudžbenica 2021-12822
AKTI U PRIVITKU: Mapa glavnog arhitektonskog projekta (10 MB)
MIŠLJENJE GRADSKE ČETVRTI GORNJA DUBRAVA