TOČKA: 50.

- prijedlog prihvaćen

REPUBLIKA HRVATSKA
GRAD ZAGREB

Odbor za izbor i imenovanja
Predmet:Prijedlog zaključka o imenovanju predsjednika i članova Komisije za zajednička lovištaAkti:
DOPIS PREDLAGATELJA
PRIJEDLOG ZAKLJUČKA
OBRAZLOŽENJE