PRISTUP ZAŠTIĆENIM PODACIMA SJEDNICA GSGZ-a
*Namjenjeno isključivo zastupnicima Gradske skupštine Grada Zagreba
Molimo da se prijavite.