Prikaz


TOČKA: 1.PREDMET:
- Prijedlog proračuna Grada Zagreba za 2022. i projekcije za 2023. i 2024. godinu
- Prijedlog odluke o izvršavanju Proračuna Grada Zagreba za 2022.
- Prijedlog programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju te skrbi o djeci rane i predškolske dobi Grada Zagreba za 2022.
- Prijedlog programa javnih potreba u osnovnoškolskom odgoju i obrazovanju Grada Zagreba za 2022.
- Prijedlog programa javnih potreba u srednjoškolskom odgoju i obrazovanju Grada Zagreba za 2022.
- Prijedlog programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Zagreba za 2022.
- Prijedlog programa javnih potreba u sportu Grada Zagreba za 2022. godinu
- Prijedlog programa javnih potreba u kulturi Grada Zagreba za 2022.
- Prijedlog programa javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja - Stanice Zagreb za 2022.
- Prijedlog programa radova na području prometa i komunalnog gospodarstva u Gradu Zagrebu u 2022.
- Prijedlog programa radova kapitalnih ulaganja u objekte za društvene djelatnosti i za obnovu objekata oštećenih potresom u Gradu Zagrebu u 2022.
- Prijedlog programa asfaltiranja nerazvrstanih cesta I. reda na području Grada Zagreba u 2022.
- Prijedlog programa korištenja sredstava od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta i sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Zagreba za 2022.
- Prijedlog programa financiranja udruga iz područja promicanja ljudskih prava u 2022.
- Prijedlog programa financiranja udruga iz područja međugradske i međunarodne suradnje u 2022.
- Prijedlog programa financiranja udruga iz područja zaštite potrošača i promocije inovatorstva na hrvatskom i međunarodnom tržištu u 2022.
- Prijedlog programa financiranja udruga iz područja zaštite okoliša i održivog razvoja u 2022.
- Prijedlog programa financiranja programa i projekata udruga iz područja mladih i izviđača u 2022.
- Prijedlog programa financiranja udruga iz područja zaštite zdravlja u 2022.
- Prijedlog programa financiranja udruga iz područja branitelja iz Domovinskog rata i njihovih obitelji, boraca II. svjetskog rata i civilnih invalida rata u 2022.
- Prijedlog programa financiranja udruga iz područja socijalnog i humanitarnog značenja u 2022.
- Prijedlog programa financiranja udruga iz područja pružanja socijalnih usluga u 2022.
- Prijedlog programa financiranja udruga iz područja prevencije neprihvatljivog ponašanja djece i mladeži u 2022.
- Prijedlog programa financiranja udruga iz područja socijalnog i humanitarnog značenja za unapređenje kvalitete života osoba s invaliditetom u 2022.
- Prijedlog programa financiranja udruga iz područja zaštite životinja, poljoprivrede, šumarstva i lovstva u 2022.
- Prijedlog programa financiranja udruga iz područja sustava civilne zaštite u 2022.

Predlagatelj:
Gradonačelnik Grada Zagreba i Sportski savez Grada Zagreba


Matično radno tijelo:
Odbor za financije
Nadležna radna tijela:
Odbor za Statut, Poslovnik i propise, Odbor za gospodarski razvoj, Odbor za komunalno gospodarstvo, Odbor za prostorno uređenje, Odbor za zaštitu okoliša, Odbor za poljoprivredu, šumarstvo i vodno gospodarstvo, Odbor za zdravstvo, Odbor za socijalnu skrb, Odbor za obrazovanje i sport, Odbor za kulturu, Odbor za mladež, Odbor za međugradsku i međunarodnu suradnju, Odbor za mjesnu samoupravu, Odbor za sigurnost i prevenciju urbanih rizika, Odbor za kontrolu, Odbor za nacionalne manjine, Odbor za branitelje, Gradska koordinacija za ljudska prava, Povjerenstvo za ravnopravnost spolova Grada ZagrebaAKTI:
DOPIS PREDLAGATELJA
PRIJEDLOG PRORAČUNA (6 MB)
PRIJEDLOG ODLUKE: o izvršavanju Proračuna Grada Zagreba za 2022.
PRIJEDLOG PROGRAMA: javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju te skrbi o djeci rane i predškolske dobi Grada Zagreba za 2022. (1 MB)
PROGRAMA: Program javnih potreba u osnovnoškolskom odgoju i obrazovanju Grada Zagreba za 2022. (1 MB)
PRIJEDLOG PROGRAMA: javnih potreba u srednjoškolskom odgoju i obrazovanju Grada Zagreba za 2022. (1 MB)
PRIJEDLOG PROGRAMA: javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Zagreba za 2022.
AKTI U PRIVITKU: Odluka Sportskog saveza Grada Zagreba od 15.11.2021.
PRIJEDLOG PROGRAMA: javnih potreba u sportu Grada Zagreba za 2022. (1 MB)
PRIJEDLOG PROGRAMA: javnih potreba u kulturi Grada Zagreba za 2022.
PRIJEDLOG PROGRAMA: javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja – Stanice Zagreb za 2022.
PRIJEDLOG PROGRAMA: radova na području prometa i komunalnog gospodarstva u Gradu Zagrebu u 2022.
PRIJEDLOG PROGRAMA: radova kapitalnih ulaganja u objekte za društvene djelatnosti i za obnovu objekata oštećenih potresom u Gradu Zagrebu u 2022.
PRIJEDLOG PROGRAMA: asfaltiranja nerazvrstanih cesta I. reda na području Grada Zagreba u 2022.
PRIJEDLOG PROGRAMA: korištenja sredstava od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta i sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Zagreba za 2022.
PRIJEDLOG PROGRAMA: financiranja udruga iz područja promicanja ljudskih prava u 2022.
PRIJEDLOG PROGRAMA: financiranja udruga iz područja međugradske i međunarodne suradnje u 2022.
PRIJEDLOG PROGRAMA: financiranja udruga iz područja zaštite potrošača i promocije inovatorstva na hrvatskom i međunarodnom tržištu u 2022.
PRIJEDLOG PROGRAMA: financiranja udruga iz područja zaštite okoliša i održivog razvoja u 2022.
PRIJEDLOG PROGRAMA: financiranja programa i projekata udruga iz područja mladih i izviđača u 2022.
PRIJEDLOG PROGRAMA: financiranja udruga iz područja zaštite zdravlja u 2022.
PRIJEDLOG PROGRAMA: financiranja udruga iz područja branitelja iz Domovinskog rata i njihovih obitelji, boraca II. svjetskog rata i civilnih invalida rata u 2022.
PRIJEDLOG PROGRAMA: financiranja udruga iz područja socijalnog i humanitarnog značenja u 2022.
PRIJEDLOG PROGRAMA: financiranja udruga iz područja pružanja socijalnih usluga u 2022.
PRIJEDLOG PROGRAMA: financiranja udruga iz područja prevencije neprihvatljivog ponašanja djece i mladeži u 2022.
PRIJEDLOG PROGRAMA: financiranja udruga iz područja socijalnog i humanitarnog značenja za unapređenje kvalitete života osoba s invaliditetom u 2022.
PRIJEDLOG PROGRAMA: financiranja udruga iz područja zaštite životinja, poljoprivrede, šumarstva i lovstva u 2022.
PRIJEDLOG PROGRAMA: financiranja udruga iz područja sustava civilne zaštite u 2022.
DOPIS VIJEĆIMA GRADSKIH ČETVRTI
IZVJEŠĆE POVJERENSTVO ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA GRADA ZAGREBA
IZVJEŠĆE ODBORA ZA MEĐUGRADSKU I MEĐUNARODNU SURADNJU
IZVJEŠĆE ODBORA ZA POLJOPRIVREDU, ŠUMARSTVO I VODNO GOSPODARSTVO
IZVJEŠĆE ODBORA ZA MLADEŽ
IZVJEŠĆE ODBORA ZA NACIONALNE MANJINE
IZVJEŠĆE ODBORA ZA KULTURU
IZVJEŠĆE ODBORA ZA ZDRAVSTVO
IZVJEŠĆE ODBORA ZA KONTROLU
IZVJEŠĆE ODBORA ZA OBRAZOVANJE I SPORT
IZVJEŠĆE ODBORA ZA BRANITELJE
IZVJEŠĆE ODBORA ZA MJESNU SAMOUPRAVU
IZVJEŠĆE ODBORA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA
IZVJEŠĆE ODBORA ZA SOCIJALNU SKRB
IZVJEŠĆE GRADSKA KOORDINACIJA ZA LJUDSKA PRAVA
IZVJEŠĆE ODBORA ZA SIGURNOST I PREVENCIJU URBANIH RIZIKA
IZVJEŠĆE ODBORA ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO
IZVJEŠĆE ODBORA ZA PROSTORNO UREĐENJE
IZVJEŠĆE ODBORA ZA GOSPODARSKI RAZVOJ
IZVJEŠĆE ODBORA ZA FINANCIJE
IZVJEŠĆE ODBORA ZA STATUT, POSLOVNIK I PROPISE
DOPIS PREDLAGATELJA: odgovor na upite, primjedbe, prijedloge i tražene podatke radnih tijela
ODGOVOR: Gradskog ureda za financije
AMANDMAN: gradskog zastupnika Joška Klisovića
AMANDMAN: Kluba gradskih zastupnika SDP-a
PRIJEDLOG ZA IZMJENU: Kluba gradskih zastupnika SDP-a Prijedloga programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju te skrbi o djeci rane i predškolske dobi Grada Zagreba za 2022.
AMANDMAN: Kluba gradskih zastupnika HDZ-a i HSLS-a
AMANDMAN: Savjeta mladih Grada Zagreba
AMANDMAN: Kluba gradskih zastupnika Bandić Milan 365 - Stranka rada i solidarnosti (povučeni) (1 MB)
DOPIS KLUBA GRADSKIH ZASTUPNIKA 365 - STRANKA RADA I SOLIDARNOSTI: povlačenje amandmana
AMANDMAN: Kluba gradskih zastupnika Bandić Milan 365 - Stranka rada i solidarnosti (novi) (1 MB)
PRIJEDLOG ZA IZMJENE I DOPUNE PRIJEDLOG PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SPORTU GRADA ZAGREBA ZA 2022.: Kluba gradskih zastupnika Možemo!, Zagreb je naš!, Nova ljevica, Zelena alternativa - ORaH
AMANDMANI: Kluba gradskih zastupnika MOST-a (podneseni izvan roka iz članka 112.c stavka 1. Poslovnika)
DOPIS PREDLAGATELJA: dostava očitovanja na amandmane i prijedloge za izmjene i dopune
ZAKLJUČAK: o očitovanju na amandmane na Prijedlog proračuna Grada Zagreba za 2022. i projekciju za 2023.-2024.
ZAKLJUČAK: o očitovanju na Prijedlog za izmjenu Prijedloga programa javih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju te skrbi o djeci rane i predškolske dobi Grada Zagreba za 2022.
ZAKLJUČAK: o očitovanju na Prijedlog za izmjene i dopune Prijedloga programa javnih potreba u sportu Grada Zagreba za 2022.
OBRAZLOŽENJE
AKTI U PRIVITKU: Očitovanje Sportskog saveza Grada Zagreba (2 MB)
IZVJEŠĆE ODBORA ZA FINANCIJE
DOPIS PREDLAGATELJA: dostava amandmana, izmjena i dopuna programa, mišljenje GSV
ZAKLJUČAK: o amandmanu na Prijedlog proračuna Grada Zagreba za 2022. i projekciju za 2023.-2024.
OBRAZLOŽENJE
ZAKLJUČAK: o izmjenama Prijedloga programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju te skrbi o djeci rane i predškolske dobi Grada Zagreba za 2022.
OBRAZLOŽENJE
ZAKLJUČAK: o izmjenama i dopuni Prijedloga programa javnih potreba u osnovnoškolskom odgoju i obrazovanju Grada Zagreba za 2022.
OBRAZLOŽENJE
ZAKLJUČAK: o izmjenama Prijedloga programa javnih potreba u srednjoškolskom odgoju i obrazovanju Grada Zagreba za 2022.
OBRAZLOŽENJE
ZAKLJUČAK: o prijedlogu za izmjene i dopune Prijedloga programa javnih potreba u sportu Grada Zagreba za 2022.
OBRAZLOŽENJE
ZAKLJUČAK: o izmjenama i dopunama Programa financiranja programa i projekata udruga iz područja mladih i izviđača u 2022.
OBRAZLOŽENJE
ZAKLJUČAK: o izmjenama Prijedloga programa radova kapitalnih ulaganja u objekte za društvene djelatnosti i za obnovu objekata oštećenih potresom u Gradu Zagrebu u 2022.
OBRAZLOŽENJE
AKTI U PRIVITKU: Mišljenje GSV-a
DOPIS VIJEĆIMA GRADSKIH ČETVRTI
DOPIS KLUBA GRADSKIH ZASTUPNIKA KLUB GRADSKIH ZASTUPNIKA MOŽEMO!, ZAGREB JE NAŠ!, NOVA LJEVICA, ZELENA ALTERNATIVA - ORAH: povlačenje Prijedloga za izmjene i dopune Prijedloga programa javnih potreba u sportu Grada Zagreba za 2022.
OČITOVANJE SPORTSKOG SAVEZA GRADA ZAGREBA: na Prijedlog za izmjene i dopune Prijedloga programa javnih potreba u sportu Grada Zagreba za 2022. godinu
IZVJEŠĆE ODBORA ZA STATUT, POSLOVNIK I PROPISE
MIŠLJENJE GRADSKE ČETVRTI TRNJE
MIŠLJENJE GRADSKE ČETVRTI ČRNOMEREC
MIŠLJENJE GRADSKE ČETVRTI BREZOVICA (1 MB)
MIŠLJENJE GRADSKE ČETVRTI NOVI ZAGREB - ZAPAD
MIŠLJENJE GRADSKE ČETVRTI PODSUSED - VRAPČE
MIŠLJENJE GRADSKE ČETVRTI DONJI GRAD
MIŠLJENJE GRADSKE ČETVRTI PEŠČENICA - ŽITNJAK
MIŠLJENJE GRADSKE ČETVRTI NOVI ZAGREB - ISTOK
MIŠLJENJE GRADSKE ČETVRTI GORNJA DUBRAVA
MIŠLJENJE GRADSKE ČETVRTI MAKSIMIR