TOČKA: 26.PREDMET:
Prijedlog za imenovanje ravnatelja Zagrebačkog kazališta mladih

Predlagatelj:
Kazališno vijeće Zagrebačkog kazališta mladih

Matično radno tijelo:
Odbor za izbor i imenovanja
Nadležna radna tijela:
Odbor za kulturu


    AKTI:

DOPIS PREDLAGATELJA
AKTI U PRIVITKU: životopis
AKTI U PRIVITKU: program rada (2 MB)
MIŠLJENJE GRADONAČELNIKA
DOPIS ODBORA ZA IZBOR I IMENOVANJA
IZVJEŠĆE ODBORA ZA KULTURU