TOČKA: 35.

PREDMET:
Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju članova Kazališnog vijeća Zagrebačkog kazališta mladih

Predlagatelj:
Odbor za izbor i imenovanja
AKTI:

DOPIS PREDLAGATELJA
PRIJEDLOG ZAKLJUČKA
OBRAZLOŽENJE
DOPIS PREDLAGATELJA: dopuna obrazloženja