TOČKA: 11.

PREDMET:
Prijedlog zaključka o unapređenju planiranja prometnog sustava na području Donjeg grada

Predlagatelj:
Gradonačelnik Grada Zagreba

Matično radno tijelo:
Odbor za prostorno uređenje
Nadležna radna tijela:
Odbor za Statut, Poslovnik i propise, Odbor za komunalno gospodarstvo, Odbor za mjesnu samoupravu, Odbor za kontrolu


AKTI:

DOPIS PREDLAGATELJA
PRIJEDLOG ZAKLJUČKA
OBRAZLOŽENJE
IZJAVA
DOPIS VIJEĆIMA GRADSKIH ČETVRTI
IZVJEŠĆE ODBORA ZA KONTROLU
IZVJEŠĆE ODBORA ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO
IZVJEŠĆE ODBORA ZA PROSTORNO UREĐENJE
IZVJEŠĆE ODBORA ZA MJESNU SAMOUPRAVU
DOPIS PREDLAGATELJA: dostava izmjena
PRIJEDLOG ZA IZMJENU
OBRAZLOŽENJE
DOPIS VIJEĆIMA GRADSKIH ČETVRTI
MIŠLJENJA VIJEĆA GRADSKIH ČETVRTI - SKUPNO
IZVJEŠĆE ODBORA ZA STATUT, POSLOVNIK I PROPISE
PRIJEDLOG ZA IZMJENU: Zaključka Kluba zastupnika lijevog bloka (1 MB)