Prijedlog povučen sa 25. sjednice

PREDMET:
Konačni prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba

Predlagatelj:
Gradonačelnik Grada Zagreba

Matično radno tijelo:
Odbor za prostorno uređenje
Nadležna radna tijela:
Odbor za Statut, Poslovnik i propise, Odbor za gospodarski razvoj, Odbor za financije, Odbor za komunalno gospodarstvo, Odbor za zaštitu okoliša, Odbor za poljoprivredu, šumarstvo i vodno gospodarstvo, Odbor za zdravstvo, Odbor za socijalnu skrb, Odbor za obrazovanje i sport, Odbor za kulturu, Odbor za mladež, Odbor za mjesnu samoupravu, Odbor za sigurnost i prevenciju urbanih rizika, Odbor za kontrolu, Odbor za branitelje


AKTI:

DOPIS PREDLAGATELJA
PRIJEDLOG ODLUKE (1 MB)
OBRAZLOŽENJE
AKTI U PRIVITKU: Prikaz izmjena i dopuna Odluke o donošenju Generalnog Urbanistčkog plana Grada Zagreba (2 MB)
AKTI U PRIVITKU: Izvješće o javnoj raspravi (17 MB)
AKTI U PRIVITKU: Sažetak za javnost
AKTI U PRIVITKU: Prethodna suglasnost
AKTI U PRIVITKU: Sastavnica - Knjiga I. Konačni prijedlog plana (3 MB)
AKTI U PRIVITKU: Sastavnica Knjiga II. Konačni prijedlog plana (1 MB)
AKTI U PRIVITKU: Knjiga I. - Odredbe za provedbu Konačnog prijedloga Plana (1 MB)
AKTI U PRIVITKU: Knjiga II. - Konačni prijedlog plana (26 MB)
AKTI U PRIVITKU: Grafika - Korištenje i namjena prostora - KPP (66 MB)
AKTI U PRIVITKU: Grafika - Mreža gospodarskih i društvenih djelatnosti - KPP (49 MB)
AKTI U PRIVITKU: Grafika - Prometna i komunalna infrastrukturna mreža - KPP (47 MB)
AKTI U PRIVITKU: Grafika - Energetski sustav, pošta i telekomunikacije - KPP (53 MB)
AKTI U PRIVITKU: Grafika - Vodnogospodarski sustav i postupanje s otpadom - KPP (49 MB)
AKTI U PRIVITKU: Grafika - Urbana pravila - KPP (61 MB)
AKTI U PRIVITKU: Grafika - Procedure urbano-prostornog uređenja - KPP (67 MB)
AKTI U PRIVITKU: Grafika - Zaštićeni i evidentirani dijelovi prirode - KPP (46 MB)
AKTI U PRIVITKU: Grafika - Nepokretna kulturna dobra - KPP (45 MB)
IZJAVA
DOPIS PREDLAGATELJA: dostava mišljenja vijeća gradskih četvrti
MIŠLJENJA VIJEĆA GRADSKIH ČETVRTI (22 MB)
IZVJEŠĆE ODBORA ZA KONTROLU
IZVJEŠĆE ODBORA ZA MLADEŽ
IZVJEŠĆE ODBORA ZA SIGURNOST I PREVENCIJU URBANIH RIZIKA
DOPIS PREDLAGATELJA: nova dostava mišljenja vijeća gradskih četvrti
MIŠLJENJA VIJEĆA GRADSKIH ČETVRTI (30 MB)
AMANDMAN I.: Kluba SDP i NP PS (1 MB)
AMANDMAN II.: Kluba SDP i NP PS (1 MB)
AMANDMANI III. I IV.: Kluba SDP i NP PS (9 MB)
IZVJEŠĆE ODBORA ZA SOCIJALNU SKRB
IZVJEŠĆE ODBORA ZA ZDRAVSTVO
IZVJEŠĆE ODBORA ZA MJESNU SAMOUPRAVU
IZVJEŠĆE ODBORA ZA OBRAZOVANJE I SPORT
IZVJEŠĆE ODBORA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA
IZVJEŠĆE ODBORA ZA BRANITELJE
IZVJEŠĆE ODBORA ZA KULTURU
IZVJEŠĆE ODBORA ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO
IZVJEŠĆE ODBORA ZA POLJOPRIVREDU, ŠUMARSTVO I VODNO GOSPODARSTVO
IZVJEŠĆE ODBORA ZA GOSPODARSKI RAZVOJ
IZVJEŠĆE ODBORA ZA FINANCIJE
IZVJEŠĆE ODBORA ZA PROSTORNO UREĐENJE
AMANDMAN I.: Kluba HDZ (1 MB)
AMANDMANI II. - III.: Kluba HDZ (3 MB)
AMANDMAN IV.: Kluba HDZ (2 MB)
AMANDMANI V. - VI.: Kluba HDZ (3 MB)
AMANDMANI VII. - IX.: Kluba HDZ (4 MB)
AMANDMAN I.: Klub BM 365 i ZL (2 MB)
AMANDMAN II.: Klub BM 365 i ZL (1 MB)
AMANDMAN III.: Klub BM 365 i ZL (2 MB)
AMANDMAN IV.: Klub BM 365 i ZL (2 MB)
AMANDMAN V.: Klub BM 365 i ZL (1 MB)
AMANDMANI VI. - IX.: Klub BM 365 i ZL (2 MB)
AMANDMANI X. - XI.: Klub BM 365 i ZL (1 MB)
AMANDMAN XII.: Klub BM 365 i ZL (2 MB)
AMANDMAN XIII.: Klub BM 365 i ZL (2 MB)
AMANDMAN XIV.: Klub BM 365 i ZL (1 MB)
AMANDMAN XV.: Klub BM 365 i ZL (5 MB)
AMANDMAN X.: Kluba HDZ (2 MB)
AMANDMAN XI.: Kluba HDZ (2 MB)
DOPIS PREDLAGATELJA: dostava amandmana
AMANDMANI
OBRAZLOŽENJE
AMANDMAN XVI.: Klub BM 365 i ZL (4 MB)
IZVJEŠĆE ODBORA ZA STATUT, POSLOVNIK I PROPISE
DOPIS KLUBA HDZ: povlačenje amandmana (1 MB)
AMANDMAN XVII.: Klub BM 365 i ZL (2 MB)
AMANDMANI XVIII. - XIX.: Klub BM 365 i ZL (3 MB)
AMANDMANI XX. - XXI.: Klub BM 365 i ZL (3 MB)
AMANDMAN XXII.: Klub BM 365 i ZL (1 MB)
AMANDMAN XXIII.: Klub BM 365 i ZL (2 MB)
AMANDMAN XII.: Kluba HDZ
AMANDMANI XIII. - XVI.: Kluba HDZ
AMANDMAN XVII.: Kluba HDZ
DOPIS PREDLAGATELJA: dostava odgovora na upite radnih tijela
ODGOVOR: Odbor za mjesnu samoupravu
AKTI U PRIVITKU: pregled primjedbi (1 MB)
AKTI U PRIVITKU: Primjedba na Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o donosenju GUP-a grada Zagreba za dio podrucja sparta u naselju Vrbani Ill
ODGOVOR: Odbor za kontrolu
AKTI U PRIVITKU: Popis stručnih podloga
AKTI U PRIVITKU: Tabela prihvaćenih prenamjena (2 MB)
AKTI U PRIVITKU: Karta otpada (4 MB)
AKTI U PRIVITKU: Telekomunikacijska karta (5 MB)
AKTI U PRIVITKU: Dopis GU za gospodarstvo, energetiku i zaštitu okoliša
AKTI U PRIVITKU: Dopis GU za strategijsko planiranje i razvoj Grada od 27. 3. 2019. (2 MB)
AKTI U PRIVITKU: Dopis Ured gradonačelnika (1 MB)
AKTI U PRIVITKU: Dopis Stručna služba gradonačelnika
AKTI U PRIVITKU: Karta primjedbi (4 MB)
ODGOVOR: Odbor za gospodarski razvoj
AKTI U PRIVITKU: Tabela
DOPIS PREDLAGATELJA: povlačenje Prijedloga