TOČKA: 42.

PREDMET:
Prijedlog zaključka o podnošenju poslovnog izvještaja Dimnjačarske obrtničke zadruge o obavljanju dimnjačarskih poslova i izvješća Grada Zagreba o nadzoru nad obavljenim dimnjačarskim poslovima

Predlagatelj:
Klub nezavisnih zastupnika

Matično radno tijelo:
Odbor za komunalno gospodarstvo
Nadležna radna tijela:
Odbor za Statut, Poslovnik i propise, Odbor za mjesnu samoupravu, Odbor za kontrolu


AKTI:

DOPIS PREDLAGATELJA: s prijedlogom akta i obrazloženjem (1 MB)
MIŠLJENJE GRADONAČELNIKA: s Poslovnim izvještajem i očitovanjem nadležnog ureda
OČITOVANJE: Gradskog ureda za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet (1 MB)
POSLOVNI IZVJEŠTAJ: o obavljanju dimnjačarskih poslova povjerenih ugovorom o koncesiji i izvršavanju obveza iz ugovora o koncesiji (redovni izvještaj) (1 MB)
AKTI U PRIVITKU: Prilog 1: Financijski izvještaj
AKTI U PRIVITKU: Prilog 2: Certifikat ISO 9001:2015
AKTI U PRIVITKU: Prilog 2: Certifikat ISO 14001:2015
AKTI U PRIVITKU: Prilog 3: Izvršene usluge po stavkama cjenika
AKTI U PRIVITKU: Prilog 4: Izvršene usluge po stavkama cjenika/pojedinačno (50 MB)
AKTI U PRIVITKU: Prilog 5: Specifikacija usluga po stavkama kontrolnih listova nedostataka (42 MB)
AKTI U PRIVITKU: Prilog 6: Ukupni broj kontrolnih listova nedostataka
AKTI U PRIVITKU: Prilog 7: Popis korisnika (73 MB)
IZVJEŠĆE ODBORA ZA MJESNU SAMOUPRAVU
IZVJEŠĆE ODBORA ZA KONTROLU
IZVJEŠĆE ODBORA ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO
IZVJEŠĆE ODBORA ZA STATUT, POSLOVNIK I PROPISE
DOPIS GRADONAČELNIKA: dostava očitovanja Odboru za mjesnu samoupravu
OČITOVANJE: Odboru za mjesnu samoupravu (1 MB)
AKTI U PRIVITKU: Primjer kontrolnih listova (1 MB)
PRIJEDLOG ZA IZMJENU: Prijedloga zaključka_17.3.
DOPIS GRADONAČELNIKA: dostava očitovanja na Prijedlog za izmjene Prijedloga
OČITOVANJE: GU za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet
OČITOVANJE: Dimnjačarska obrtnička zadruga (1 MB)
PRIJEDLOG ZA IZMJENU: Prijedloga zaključka_22.3.