TOČKA: 5.
REPUBLIKA HRVATSKA
GRAD ZAGREB


Gradski ured za gospodarstvo, energetiku i zaštitu okoliša
    Predmet:
Proglašenje prirodne nepogode uzrokovane potresom na području Grada Zagreba

    Akti:
ZAKLJUČAK
OBRAZLOŽENJE