TOČKA: 5.

- prijedlog prihvaćen

REPUBLIKA HRVATSKA
GRAD ZAGREB

Gradonačelnik Grada Zagreba
Predmet:Prijedlog odluke o izradi dopuna Prostornog plana Grada ZagrebaAkti:
IZVJEŠĆE ODBORA ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO
MIŠLJENJA VIJEĆA GRADSKIH ČETVRTI
IZVJEŠĆE ODBORA ZA MJESNU SAMOUPRAVU
IZVJEŠĆE ODBORA ZA PROSTORNO UREĐENJE
IZVJEŠĆE ODBORA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA
IZVJEŠĆE ODBORA ZA STATUT, POSLOVNIK I PROPISE