TOČKA: 3.

- prijedlog prihvaćen

REPUBLIKA HRVATSKA
GRAD ZAGREB

Gradonačelnik Grada Zagreba
Predmet:Konačni prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana Grada ZagrebaAkti:
KONAČNI PRIJEDLOG ODLUKE (1 MB)
AKTI U PRIVITKU: Prikaz u boji (1 MB)
AKTI U PRIVITKU: Konačni prijedlog Knjiga 2 (56 MB)
KARTOGRAFSKI PRIKAZ: građevinska područja naselja (219 MB)
KARTOGRAFSKI PRIKAZ: 1A Korištenje i namjena prostora - Površine za razvoj i uređenje (12 MB)
KARTOGRAFSKI PRIKAZ: 1B Korištenje i namjena prostora - Promet pošta i telekomunikacije (8 MB)
KARTOGRAFSKI PRIKAZ: 2A Infrastrukturni sustavi mreže - Energetski sustav (7 MB)
KARTOGRAFSKI PRIKAZ: 2B Infrastrukturni sustavi i mreže - Vodnogospodarski sustav obrada, skladištenje i odlaganje otpada (8 MB)
KARTOGRAFSKI PRIKAZ: 3A Uvjeti korištenja uređenja i zaštite prostora - Uvjeti korištenja (7 MB)
KARTOGRAFSKI PRIKAZ: 3B Uvjeti korištenja uređenja i zaštite prostora - Područja primjene (15 MB)
MIŠLJENJA VIJEĆA GRADSKIH ČETVRTI
IZVJEŠĆE ODBORA ZA KONTROLU
IZVJEŠĆE ODBORA ZA MJESNU SAMOUPRAVU
IZVJEŠĆE ODBORA ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO
IZVJEŠĆE ODBORA ZA PROSTORNO UREĐENJE
IZVJEŠĆE ODBORA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA
IZVJEŠĆE ODBORA ZA STATUT, POSLOVNIK I PROPISE