TOČKA: 2.

- prijedlog prihvaćen

REPUBLIKA HRVATSKA
GRAD ZAGREB

Gradonačelnik Grada Zagreba
Predmet:Prijedlog programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Zagreba u 2016.Akti:
IZVJEŠĆE ODBORA ZA KONTROLU
IZVJEŠĆE ODBORA ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO
IZVJEŠĆE ODBORA ZA PROSTORNO UREĐENJE
IZVJEŠĆE ODBORA ZA MJESNU SAMOUPRAVU
IZVJEŠĆE ODBORA ZA STATUT, POSLOVNIK I PROPISE