TOČKA: 8.

- prijedlog prihvaćen

REPUBLIKA HRVATSKA
GRAD ZAGREB

Gradski zastupnik Tomislav Stojak
Predmet:Prijedlog odluke o dopuni Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjamaAkti:
DOPIS PREDLAGATELJA
PRIJEDLOG ODLUKE
OBRAZLOŽENJE
IZJAVA
SLUŽBENI GLASNIK: 21/08
SLUŽBENI GLASNIK: 6/12
SLUŽBENI GLASNIK: 4/13
SLUŽBENI GLASNIK: 20/13
SLUŽBENI GLASNIK: 21/14
SLUŽBENI GLASNIK: 7/15
SLUŽBENI GLASNIK: 22/15 - pročišćeni tekst
IZVJEŠĆE ODBORA ZA PROSTORNO UREĐENJE
IZVJEŠĆE ODBORA ZA MJESNU SAMOUPRAVU
IZVJEŠĆE ODBORA ZA STATUT, POSLOVNIK I PROPISE
OČITOVANJE PREDLAGATELJA NA AMANDMANE
IZVJEŠĆE ODBORA ZA POLJODJELSTVO, ŠUMARSTVO I VODOPRIVREDU