Gradski zastupnik: Zvane Brumnić
SDPPitanje:
Pita da li će Grad Zagreb uspjeti u predviđenom roku od 2 godine riješiti sve zaprimljene zahtjeve za legalizaciju nezakonito izgrađenih zgrada.

Pitanje upućeno: Gradonačelniku Grada Zagreba

Odgovor:
Gradonačelnik Grada Zagreba najavio je završetak tog posla u predviđenom roku te se obvezao svaka 3 mjeseca izvještavati Gradsku skupštinu o dinamici obrade tih zahtjeva.Priloženi akti:
FONOGRAM