Gradski zastupnik: Ivan Tepeš
Hrvatska stranka prava dr. Ante StarčevićPitanje:
Pita u vezi odvoza glomaznog otpada te s tim u vezi predlaže da se ažuriraju stranice Podružnice Čistoća.

Pitanje upućeno: Gradonačelniku Grada Zagreba

Odgovor:
Usmeni odgovor gradonačelnika Grada Zagreba.Priloženi akti:
FONOGRAM