Gradski zastupnik: Mario Župan
HDZPitanje:
Pita šta Grad Zagreb planira sa parcelama u Resniku kojih je vlasnik, a nastavno na eventualnu lokaciju Centra za gospodarenje otpadom.

Pitanje upućeno: Gradonačelniku Grada Zagreba

Odgovor:
Usmeni odgovor gradonačelnika Grada Zagreba.Priloženi akti:
FONOGRAM