Gradski zastupnik: Davor Bernardić
SDPPitanje:
Pita planira li Grad Zagreb preko strukturnih fondova Europske unije u 2014., realizirati neke kapitalne projekte.

Pitanje upućeno: Gradonačelniku Grada Zagreba

Odgovor:
Gradonačelnik Grada Zagreba dostavio je odgovor Ureda za programe i projekte Europske unije.Priloženi akti:
FONOGRAM
ODGOVOR NA PITANJE