Gradski zastupnik: Saša Molan
SDPPrijedlog:
Predlaže da se pronađe prikladan prostor za novi poštanski ured na području mjesnih odbora Jarun i Gajevo.

Prijedlog dan:Gradonačelniku Grada Zagreba

Odgovor:
Gradonačelnik Grada Zagreba dostavio je odgovor Gradskog ureda za imovinsko-pravne poslove i imovinu Grada i Vijeća Gradske četvrti Trešnjevka - jug.Priloženi akti:
FONOGRAM
ODGOVOR NA PITANJE
ODGOVOR NA PITANJE: dopis
ODGOVOR NA PITANJE: Vijeća Gradske četvrti Trešnjevka - jug (2 MB)