Gradski zastupnik: Martina Jović
SDPPitanje:
U pisanom obliku. Pita na kojim je lokacijama u Gradu Zagrebu uzeto devet uzoraka vode iz sustava javne vodoopskrbe koji su se pokazali nesukladnima Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (Narodne novine 47/08) te što točno znači da čistoća vode nije sukladna Pravilniku, u smislu posljedica po ljudsko zdravlje.

Pitanje upućeno: Gradonačelniku Grada Zagreba

Odgovor:
Gradonačelnik Grada Zagreba dostavio je odgovor Gradskog ureda za zdravstvo.Priloženi akti:
PITANJE U PISANOM OBLIKU
ODGOVOR NA PITANJE