Gradski zastupnik: Alen Ostojić
HSLSPitanje:
Pita planira li Grad Zagreb izgraditi moderni, multifunkcionalni autokamp, koji bi dodatno podigao turističku ponudu Grada Zagreba.

Pitanje upućeno: Gradonačelniku Grada Zagreba

Odgovor:
Gradonačelnik Grada Zagreba složio se s potrebom izgradnje tog projekta te je predložio gradskom zastupniku da s tim u vezi podnese amandman na Prijedlog proračuna Grada Zagreba za 2014.Priloženi akti:
FONOGRAM