Gradski zastupnik: Tomislav Stojak
HNSPrijedlog:
Predlaže da na državnom referendumu koji će se održati 1. prosinca 2013., kao gradonačelnik svih građana Grada Zagreba glasa protiv referendumskog pitanja.

Prijedlog dan:Gradonačelniku Grada Zagreba

Odgovor:
Usmeni odgovor gradonačelnika Grada Zagreba.Priloženi akti:
FONOGRAM