Gradski zastupnik: Zoran Piličić
HDZPitanje:
Pita kakva je pripremljenost Grada Zagreba i nadležnih službi u slučaju nuklearnih opasnosti, s obzirom na nedavnu havariju u Nuklearnoj elektrani Krško, te kakva je suradnja Grada Zagreba i Državnog zavoda za radiološku i nuklearnu sigurnost.

Pitanje upućeno: Pročelniku Ureda za upravljanje u hitnim situacijama

Odgovor:
Gradonačelnik Grada Zagreba dostavio je odgovor Ureda za upravljanje u hitnim situacijama.Priloženi akti:
FONOGRAM
ODGOVOR NA PITANJE