TOČKA: 5. Poslovni prostor
PODTOČKA: 5. Poslovni prostor

- -OBRAZLOŽENJE- -

Udruga u ime obitelji iz Zagreba, Vodnikova 9, koja je upisana u Registar udruga Republike Hrvatske 15. svibnja 2013, obratila se zamolbom Gradu Zagrebu za dodjelu na korištenje odgovarajućeg gradskog prostora, na vrijeme od jedne godine, u svrhu pripreme referenduma o pristupanju izmjenama Ustava na temelju inicijative 'U ime obitelji', te druge potrebne aktivnosti u svezi istoga.
Zamolba je podržana mišljenjem Ureda gradonačelnika, KLASA:372-01/13-01/163, URBROJ: 251-02-07-13-2 od 4. studenoga 2013., s obrazloženjem da je Udruga U ime obitelji registrirana s ciljem promicanja i zaštite naravnog braka i obitelji kod lokalnih, državnih i međunarodnih tijela i ustanova, zaštite prava na jednako postupanje u odnosu na skupine o čijim se pravima odlučuje u postupku, a sukladno posebnom propisu, zaštite kolektivnih interesa rođene i nerođene djece, mladih, trudnica, roditelja, obitelji, pripadnika vjerskih zajednica, nezaposlenih, osoba s invaliditetom, siromašnih i socijalno ranjivih skupina.
Udruga U ime obitelji je kao građanska inicijativa od 12. do 26. svibnja 2013. provodila prikupljanje potpisa za raspisivanje referenduma u Hrvatskoj, na kojem bi se pučanstvo izjasnilo želi li da se u Ustav RH ugradi definicija braka kao zajednice žene i muškarca. Udruga U ime obitelji okuplja tridesetak drugih udruga i tisuće volontera, a u samo 15 dana svojim ju je potpisom poduprlo više od 180 000 stanovnika Grada Zagreba.
Udruga je 14. lipnja 2013. predala zahtjev za raspisivanje referenduma Hrvatskom Saboru s referendumskim pitanjem: „Jeste li za to da se u Ustav RH unese odredba po kojoj je brak životna zajednica žene i muškarca?“, a nakon što je prikupila 749 316 potpisa birača Republike Hrvatske, Vlada RH na svojoj je sjednici 12. rujna 2013. zaključila kako su ispunjeni uvjeti za raspisivanje referenduma, te je taj zaključak uputila u Sabor.
S obzirom na hitnost i velik broj aktivnosti kojima se Udruga U ime obitelji bavi, neodgodivo joj je potreban prostor (cca. 70-80 m2), kako bi mogla što bolje organizirati pripreme za referendum i druge potrebne aktivnosti, te tako stajati na raspolaganju građanima Zagreba i Hrvatske. Zbog svega navedenog Ured gradonačelnika daje preporuku za dodjelu prostora Udruzi U ime obitelji. Sukladno navedenom donosi se zaključak kao u tekstu.